Mobile Menu

Jednoczenie przestrzeni przemysłowych i reprezentacyjnych

22.01.2015

Port w Kopenhadze przez wiele lat był krytykowany jako miejsce niskiej jakości budynków pozostawionych w złym stanie technicznym. Przestrzenie użytkowe wokół nie były przyjazne społeczeństwu. W ich pobliżu SEB Bank postanowił wybudować swoją siedzibę. Z tego powodu pojawiła się konieczność dostosowania przestrzeni do charakteru nowej zabudowy.

Zagadnienie to w latach 2007-2010 zrealizowała firma planistyczna SLA. Projekt zakładał stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznych łączących zabudowę przemysłową oraz reprezentacyjną. Otwarte tereny zieleni przyciągają obecnie rzesze użytkowników i cieszą się dobrą opinią. Niewielkie skwery i place ozdobione roślinnością służą również pracownikom jako miejsce wypoczynku w porze lunchu.

Obszar o powierzchni 7300m2 ślizga się między budynkami kreując spójną przestrzeń. Zarys terenu w pełni rozwiązuje wymagania techniczne pod kątem obsługi pieszych i rowerzystów. Zaplanowano również skuteczne metody odwodnienia i oświetlenia obszaru. Kompozycja jest bardzo dynamiczna dzięki zastosowanym falistym kształtom posadzki. Poprzez użycie białego betonu aranżacja przypomina piaskowe i śniegowe wydmy skandynawskie.

Podczas spaceru po przestrzeni miejskiej spajającej budynki użyteczności publicznej i przemysłowe można odczuć rozwijającą się kompozycję, która otwiera się w różnych kierunkach. Utworzono nowe połączenia widokowe oraz przestrzenne. Na obszarze opracowania zainstalowano 110 rozpylaczy wody które emitują wilgotne powietrze rozprzestrzeniane przez wiatr. Zabieg ten przybliża użytkowników do skandynawskiej natury.

System kanalizacyjny odprowadza wodę deszczową do zbiorników wody opadowej. Z nich pobierana jest woda do zapylaczy oraz podlewania roślin. Na granicach betonowych płaszczyzn nasadzono drzewa liściaste oraz gatunki wiecznie zielone. Zrównoważone użycie nawierzchni betonowej oraz materiału roślinnego wpływa na lepszą aklimatyzację nowej przestrzeni. Oferuje również funkcję rekreacyjną na terenach zaniedbywanych przez długi czas.

Duża ilość nasadzonych drzew wpływa na poprawę mikroklimatu Działające zraszacze Faliste kształty nawierzchni i zieleni Podświetlenie wieczorne nowej aranżacji przestrzennej Przestrzeń użytkowana nie tylko przez pracowników, ale również zwolenników sportów Zagospodarowanie przestrzeni między budynkami użyteczności publicznej i przemysłowymi

Źródło: http://www.landezine.com/index.php/2011/10/park-by-sla-landscape-architecture/