Mobile Menu

Krajobrazowa i miejska rewitalizacja Gellerup Gror

02.11.2014

Autorami projektu rewitalizacji obszarów miejskich i krajobrazowych jest pracownia Ecosistema Urbano oraz Kristin Jensen. Gellerup Gror to obszar mieszkaniowy w zachodniej części miasta Aarhus w Danii. Problemem dzielnicy jest niski poziom zatrudnienia mieszkańców, trudność w integracji kulturowej między różnymi grupami etnicznymi oraz widoczna separacja krajobrazowa i dzielnicowa tej części miasta. Dodatkowym celem projektu oprócz ożywienia okolicy była aktywizacja społeczna użytkowników.

Miasto Aarhus oraz Spółdzielnia Brabrand Boligforening wspólnie zdecydowali się na stworzenie master planu dla terenów Gellerup i Toveshøj uwzględniając zapotrzebowanie na miejsca pracy, przedsiębiorstwa, kulturę, działania oraz inicjatywy społeczne. Celem jest zapewnienie wyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa.

Szczegółowym zakresem konkursu było przekomponowanie istniejącego krajobrazu w park położony w centrum dzielnicy mieszkaniowej oraz określenie strategicznych działań dla aktywizacji społecznej. Propozycja koncentruje się na umożliwieniu zatrudnienia dla mieszkańców Gellerup i nadanie silniejszej tożsamości okolicy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności.

Nadrzędnym walorem nowego krajobrazu jest centralna oś traktowana jako podstawa dalszego działania. Wokół osi projekt koncentruje sezonowe aktywności, które skupiają działania na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach zabudowanych. Poszczególne czynności uszeregowane są tematycznie – dotyczą rolnictwa, sportu, miejskich zabaw, punktów widokowych, wydarzeń kulturalnych. W sposób graficzny opracowano kalendarz imprez, ogłoszeni oraz opis działań realizowanych w poszczególnych częściach parku. Plakaty są zawsze upubliczniane tak, aby każdy zainteresowany miał do nich wgląd. Dzięki opracowanej platformie możliwe jest sprawdzanie aktualnych wydarzeń poprzez urządzenia mobilne. Obywatele są zapraszani do wzięcia udziału w działaniach w roli ekspertów, wolontariuszy, amatorów i użytkowników parku. Są również zachęcani do dzielenia się wrażeniami z innymi członkami społeczności.

Ważną rolą w procesie jest oś czasu, według której uszeregowano kolejność poszczególnych działań. Schemat wzmacnia świadomość mieszkańców na temat dbania o swoją najbliższą okolicę, umożliwia im zapoznanie się z najbliższymi planami i włączenie się do pomocy w ich realizację. Jest to również działanie strategiczne dla rozłożenia budżetu inwestycyjnego.

Oś czasu (fot. Ecosistema Urbano) Mobliny system (fot. Ecosistema Urbano) Master plan (fot. Ecosistema Urbano) Letnie aktywności w ogrodzie warzywnym z udziałem mieszkańców (fot. Ecosistema Urbano) Daleka przyszłość (fot. Ecosistema Urbano) Zimowa sceneria (fot. Ecosistema Urbano) Wizja odległa o 3 lata (fot. Ecosistema Urbano) Schemat wzdrożenia działań (Ecosistema Urbano) Przyszła oś czasu (fot. Ecosistema Urbano) Poszczególne działania (fot. Ecosistema Urbano)

Źródło: http://www.shapedscape.com/projects/gellerup-gror-landscape-and-urban-revitalization