Mobile Menu

Mistrzowski LandArt w Londynie – Northala Fields

04.11.2014

Northala Fields to duży park otwarty w 2008 roku jako część ambitnego planu Northolt i Greenford Country Park w zachodnim Londynie. Zgodnie z zamierzeniem stworzono wysokiej jakości rozległe przestrzenie położone wzdłuż autostrady A40.

ZANIECZYSZCZENIA – to słowo opisujące otoczenie przed powstaniem Northala Fields. Zauważyć można było w postaci efektów wizualnych, odczuć poprzez hałas i złą jakość powietrza. Artysta Peter Fink i architekt Igor Marko podjęli wyzwanie poszukania ekonomicznych rozwiązań dla zrównoważonego zaprojektowania problemowej przestrzeni. W ten sposób powstała przyjemna i rozrywkowa przestrzeń w pobliżu trasy szybkiego ruchu.

Przeprojektowanie połączenia z krajobrazem – LandArt

Głównym pytaniem było czy park wygeneruje jakieś bariery bądź połączenia z otaczającym krajobrazem. Ostatecznie wyłania się w postaci czterech sztucznych wzgórz obok autostrady, które chronią pola znajdujące się za nimi oraz redukują wizualny efekt oraz hałas dobiegający z A40. W efekcie wzgórza zdominowały autostradę, a dużo uwagi poświęcono na stworzeniu szybkich, bezpiecznych i wygodnych połączeń pieszych i rowerowych w obrębie parku. Dobrze zaprojektowana hierarchiczna sieć ścieżek wzmaga poczucie jedności użytkowników z nowym miejscem. Otwarcia widokowe na otaczający okraj orz odgrywają dużą rolę na szczycie wzgórz, odsłaniając panoramę Londynu z nowej, niesamowitej perspektywy.

Trafne zrozumienie potrzeb i przestrzeni

Northala Fields o powierzchni 27 ha to nie tylko odnowiony teren, ale przede wszystkim obszar wpływający pozytywnie na wiele ekologicznych aspektów. Oferuje przede wszystkim różne siedliska życia dla dzikich zwierząt poprzez nowy projekt cieku wodnego, staranny dobór roślinności oraz plan recyclingu okolicznych odpadów. Woda jest głównym elementem projektu, tworzy tereny rekreacyjne oraz buduje scenerię mokradeł odpowiednich dla istniejącej flory i fauny w sieci powiązanych jezior.

Ponad to wzmocniono siedlisko leśne w okolicy, a szerokie użytki zielone pokrywają usypane wzgórza stwarzając odmienne warunki dla rozwoju różnorodnych dzikich kwiatów. Same pagórki zbudowane są z drewna, betonu i cegieł pozyskanych z rozbiórki innych nieużytkowanych obiektów jak np. Stadion Wembley. Czy takim materiałom można dać lepsze, drugie życie?

Topografia terenu mobilizuje do ruchu

Kręta topografia meandrujących cieków i ścieżek zachęca odwiedzających do zażywania ruchu na świeżym powietrzu. Istnieje kilka miejsc do kontemplacji, ale nadrzędną funkcją parku jest dynamiczny wypoczynek.

Projekt wygrał nagrodę Landscape Institute Award w 2008 roku oraz Green Flag Award w 2009 roku. Obszar Northala Fields prezentuje cichą rewolucję w ekologicznej urbanizacji. Dając głos projektowaniu odpowiedzialnemu za środowisko i ekonomię nie zmieni się przeszłości, ale zdecydowanie wpłynie na przyszłość.

 Piękny krajobraz (fot. Peter Fink and Igor Marko) panorama (fot.  Peter Fink and Igor Marko) Krajobraz zimowy (fot.  Peter Fink and Igor Marko) Ciekawy program użytkowy (fot.  Peter Fink and Igor Marko) Aktywności sportowe (fot.  Peter Fink and Igor Marko) Zainteresowanie społeczeństwa (fot. Peter Fink and Igor Marko)

źródło: http://landarchs.com/land-art-masterpiece-meets-ecological-urbanism-stunning-park/