Mobile Menu

NAUKA: Chłodne nawierzchnie i ich zastosowanie

30.10.2014

„Chłodne chodniki” to innowacyjna technologia zastosowania specjalnych nawierzchni w centrach miast. Pomagają znosić cieplne warunki miejskie powstające na skutek wzrastającej temperatury w gęstej zabudowie usługowo-mieszkaniowej. W przeciwieństwie do „chłodnych” materiałów, konwencjonalne, utwardzone struktury kumulują ciepło i w konsekwencji powstają tzw. wyspy ciepła.

Jednym ze sposobów rozwiązujących problem jest zastosowanie inteligentnych materiałów figurujących pod hasłem chłodnych nawierzchni. Nowa technologia pomaga przeciwdziałać efektom wysp ciepła i przyczynić się do zdrowszych i bardziej komfortowych warunków życia w mieście. Jest jedną z ważniejszych metod wprowadzanych do centrów miast. Ze względu na małą ilość zieleni stosowanej w tkance miejskiej proponuje się alternatywne rozwiązanie dla pospolitych materiałów drogowych i chodnikowych.

Miejska wyspa ciepła

To zjawisko podwyższonej temperatury w mieście, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków. Niekorzystny poziom ciepła wpływa również na pogorszenie się warunków zdrowotnych osób stale przebywających w „gorących” centrach miast. Dzieję się tak z powodu zastąpienia naturalnych, roślinnych powierzchni biologicznie czynnych sztucznymi i uszczelnianymi nawierzchniami. Materiały takie jak beton lub asfalt pochłaniają promieniowanie słoneczne, natomiast wysokim współczynnikiem odbicia charakteryzują się właśnie chłodne nawierzchnie. Przechowują znacznie mniej ciepła w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań oraz wykazują zwiększony poziom przepuszczalności. Dzięki tak wielu istotnym zaletom, chłodne nawierzchnie uchodzą za materiał przyjazny dla środowiska.

Kilka zasad funkcjonowania

  • Współczynnik odbicia zależy odkoloru iszorstkościmateriału: gładkie,płaskie powierzchniewjasnych kolorachmogą być dużochłodniejszeniżchropowate, o ciemnej kolorystyce;
  • Osiągany chłód zależy od prędkości, w jakiej materiał jest zdolny do stracenia ciepła;
  • Właściwość materiału oraz różnica temperatur pomiędzy powietrzem a nawierzchnią ma znaczenie w konwekcji ciepła, czyli przenoszeniu ciepła z chodnika do otaczającego powietrza i na odwrót;
  • Przepuszczalność tworzywa związana jest ze zdolnością do gromadzenia i przepuszczania wody. Gdytemperaturamateriałuwzrasta, zawartośćwilgociodparowuje, chłodzącpowierzchnię;

Chłodne nawierzchnie można znaleźć w tradycyjnym asfalcie zmieszanym z kruszywem lub w betonowych chodnikach wykazujących wyższy współczynnik odbicia promieniowania słonecznego. Niektóre z nich po dodaniu pigmentu oferowane są w szerokiej gamie kolorystycznej. Dostępne handlowo są również inne formy takie jak asfalt porowaty, gumowany, nawierzchnie przepuszczalne, roślinne lub na bazie żywicy.

Cieszącym spostrzeżeniem jest fakt, iż świadomość społeczeństwa rośnie. Każdy wybór w klimacie miejskim ma ogromne znaczenie, ponieważ wywiera bezpośredni wpływ na zdrowie i jakość życia ludności. Z tego względu każdy problem lub nowa inwestycja powinna być dokładnie przeanalizowana i rozpatrzona pod wieloma względami.

Demonstracja przepuszczalnej nawierzchni Zróżnicowana kolorystyka nawierzchni Wkomponowanie nawierzchni w atrakcyjną przestrzeń publiczną

Źródło: http://landarchs.com/cool-pavements-essential-guide/