Mobile Menu

NAUKA: Permakultura w pigułce

04.11.2014

Czym jest permakultura

Najprostsza definicja to połączenie dwóch słów pokazujące natychmiastowo znaczenie określenia: „stały” i „rolnictwo”. Słownik definiuje permakulturę jako „rozwój systemów rolnych w trybie zrównoważonym i samowystarczalnym”. Jest to trochę przewartościowane, ponieważ nie wszystkie ekosystemy powinny wykazywać maksymalną samokontrolę. Praktyka permakulturalna pomaga osiągać zadowalający, ale nie zmaksymalizowany poziom samowystarczalności.

Słowo „permaculture” zostało stworzone przez Billa Mollisona i Davida Holmgrena w połowie 1970 roku na drodze szukania nowego podejścia do projektowania. Nawiązując do myśli Holmgrena, zasady projektowania odzwierciedlały zintegrowany, ewoluujący system wieloletnich lub samonapędzających się gatunków roślin i zwierząt przydatnych człowiekowi. Panowie opisali swoją ideologię w książce „Permaculture One”, a dobrze znane i akceptowane podejście Holmgrena praktykowane jest do dziś.

Permakultura dla Świata

Odpowiedzią jest działalność permakulturalna w praktyce. Holmgren uważa, iż na permakulturę składa się cały system myślenia i podejścia do projektu, które zawiera świadomie zaprojektowany krajobraz naśladujący wzorce i zależności występujące w przyrodzie, a otrzymujący obfitość żywności, włókien i energii na świadczenie lokalnych potrzeb. Ludzie, ich domostwa i sposób, w jaki je organizują są kluczowe dla permakultury. Tak więc wizja stałego i zrównoważonego rolnictwa ewoluowała do stałej lub zrównoważonej kultury.

W celu zarządzania zasobami ziemnymi i naturalnymi należy mieć na uwadze i ćwiczyć oszczędność nasion, ogrodnictwo leśne, gromadzenie dzikich zbiorów, rolnictwo organiczne, naturalną gospodarkę leśną oraz zintegrowaną akwakulturę. Na pierwszy moment kontrola wszystkich wymienionych przedsięwzięć może okazać się trudna, ale z czasem powstaje samonapędzający się system umożliwiający zarządzanie każdą dziedziną bez większych przeszkód.

Permakultura w ogrodzie Canmasdeu (źródło www.canmasdeu.netparticiparcom-participar) Permakultura (fot. Irene Kightley)

Źródło: http://landarchs.com/permaculture-essential-guide/