Mobile Menu

NAUKA: Projektowanie ogrodów wertykalnych

31.10.2014

Celem zakładania ogrodów wertykalnych jest stworzenie wyjątkowej powierzchni cieszącej oko przez cały rok. Kompozycja dostosowana jest do otaczającego krajobrazu i uwzględnia wymogi środowiskowe stosowanych roślin. Technika budowania pionowych ogrodów naśladuje w swej lekkości miejsca, w których rośliny rosną bez ciężkiego substratu glebowego. Wokół nowo powstałych ogrodów tworzy się specyficzny, przyjazny dla ludzi, zwierząt i otoczenia mikroklimat.

Dobrze zaprojektowany i wykonany ogród to sposób na zminimalizowanie nakładu pracy w utrzymaniu ogrodu w przyszłości. Uwzględnienie warunków wzrostu roślin, zapotrzebowania danych gatunków oraz ich zachowania na pionowych powierzchniach jest niezbędne w etapach projektowania. Potrzebna jest również wiedza na temat właściwej kombinacji gatunków w celu utrzymania konkurencji między roślinami na zdrowym poziomie.

W efekcie końcowym ważne są nie tylko walory wizualne ale również atrakcyjna prezentacja życia i nieprzewidywalności roślin. Wiele inspiracji zaczerpniętych jest z naturalnych kształtów i środowisk, w których rośliny występują oryginalnie. Zróżnicowane gatunki roślin zgrupowane w jednej pionowej kompozycji tworzą niesamowity ogród zadziwiający treścią oraz zmiennością.

Pionowe ogrody mogą być zainstalowane w prawie każdym miejscu, a jako żyjący materiał ich zdolność do przystosowania się do warunków miejskich jest zadziwiająco duża. Znajdują swoje szczególne zastosowanie w przestrzeniach, w których nie ma miejsca na poziomą, tradycyjną uprawę roślin.

Konstrukcja wykonana jest z solidnego materiału PCV, który jest dodatkowo lekki. Płyty PCV umieszczone najbliżej ścian budynków lub murów zapewniają dodatkowe, podwójne zabezpieczenie przez wilgocią. Warstwa filcu pozwala na równomierne rozprowadzanie wody po powierzchni. Roślinność umieszczana jest pomiędzy warstwami filcu w formie bezglebowej. Dzięki temu cała konstrukcja waży mniej niż 25 mg / m2. System nawadniania podzielony jest na segmenty, co zapewnia dokładne uwodnienie każdego fragmentu ogrodu pionowego. Zużycie wody zależy od temperatury i nasłonecznienia, ale w porównaniu z tradycyjnym trawnikiem lub pasem zieleni jest niższe (średnio 2-5 l / m2 / dzień). Wprowadzenie sztucznego doświetlania powierzchni roślinnych pozwala na wprowadzenie szerszej gamy gatunków.

Właściwa lokalizacja, a więc odpowiedni poziom nasłonecznienia, nawodnienia i zaopatrzenia w składniki odżywcze ma wpływ nie tylko na kondycję zdrowotną roślin, ale również przyczynia się do mniejszego nakładu zabiegów pielęgnacyjnych. Daje to również możliwość stosowania pionowych ogrodów wysoko na ścianach budynków, gdzie dostęp w celach pielęgnacyjnych jest mocno ograniczony.

Po zdefiniowaniu ogólnych warunków klimatycznych w miejscu, w którym przewiduje się instalację ogrodu wertykalnego, dalsze decyzje podejmowane są pod kątem preferencji estetycznych klienta lub przyszłych użytkowników.

Ogród wertykalny na stacji metra Symulacja komputerowa pozwala zrozumieć rozkład światła Rozmieszczanie poszczególnych warstw Ogród wertykanly wewnątrz budynku Ogród wertykalny w witrynie sklepowej w Barcelonie

Źródło: http://www.verticalgardendesign.com/how-it-works