Mobile Menu

NAUKA: Zielony dach ekstensywny

04.11.2014

PROMUJEMY DACHY ZIELONE

W dziedzinie budownictwa i architektury każdy dach pokryty powierzchnią biologicznie czynną to zielony dach. Stosunkowo niskim kosztem oraz małym nakładem pielęgnacyjnym założyć można dach o funkcji dekoracyjnej i estetycznej, który utrzyma się nawet na połaci dachowej o kącie nachylenia do 35 stopni. Jedynym warunkiem jest zastosowanie odpowiednio cienkich warstw konstrukcji oraz właściwy dobór gatunków roślin. Podłoże powinno znaleźć się na stabilnej powierzchni oraz być odporne na wywiewanie i wymywanie wraz z wodami opadowymi. W tym celu stosuje się głównie lekką ziemię uprawną, torf, pumeks, perlit, maty kokosowe lub tworzywo piankowe.

Zalety

 • Zwiększenie aktywnych biologicznie przestrzeni w mieście;
 • Ochrona przed hałasem;
 • Wprowadzenie naturalnego obiegu wody i substancji pokarmowych w mieście;
 • Zmniejszenie promieniowania UV oraz wahań temperatury dzięki zastosowanej roślinności oraz warstwom gruntu;
 • Wpływ na retencję wody, poprawa odwodnienia miasta oraz zasobów w gruncie;
 • Zwiększenie wartości nieruchomości;
 • Poprawa mikroklimatu wewnątrz budynku;
 • Poprawa wizerunku miejsca oraz zwiększenie walorów wizualnych;

Rodzaje dachów ekstensywnych

 • Dach lekki – charakteryzuje się niską wagą konstrukcji, a ciężar sięga jedynie 50 kg/m2. Zastosowany substrat glebowy jest cienki, a wełna mineralna spełnia funkcję magazynującą wodę. Dach pełni rolę dekoracyjną. Polecanymi roślinami są rozchodniki oraz trawy.
 • Dach ekonomiczny – najlepiej sprawdza się na większych powierzchniach. Założenie wymaga stosunkowo niskich nakładów finansowych. Osiąga ciężar do 140 kg/m2 w stanie nawodnionym (w tym około 65% ciężaru substratu drenażowego w stanie suchym). Polecanymi roślinami są rozchodniki oraz trawy. Dach spełnia funkcję przede wszystkim dekoracyjną.
 • Dach skośny – jego głównym zadaniem jest ochrona budynku. W poszczególnych warstwach budowy posiada matę oraz drenaż anty-erozyjny. Ciężar waha się od 110-180 kg/m2. Ponieważ dach może służyć jako taras, oprócz rozchodników i traw poleca się również uprawę ziół.
 • Dach naturalny – w swej formie może być skośny lub płaski. Jego nadrzędną cechą jest powiązanie z otoczeniem, a więc zastosowanie roślinności występującej w najbliższym środowisku naturalnym. Może spełniać funkcję tarasu.
 • Dach retencyjny – jego główną funkcją jest retencja – zatrzymywanie wody opadowej. W budowie warstwowej stosuje się system magazynujący wodę w postaci mat drenażowych. Warstwa substratu jest bardzo cienka. Ciężar sięga 120 kg/m2. Dach jest niedostępny pod kątem użytkowania w celach rekreacji. Zalecana jest roślinność hydroponiczna, znosząca warunki bezglebowe.
 • Dach termiczny – zakładany nad pomieszczeniami mieszkalnymi w celu zwiększenia ich izolacyjności termicznej. W budowie stosuje się liczne warstwy termoizolacyjne i paroizolacyjne. Dach może pełnić również funkcje tarasu widokowego, a wśród roślin poleca się rozchodniki, trawy oraz niskie byliny.

Dobór roślinności

Zastosowane gatunki roślin powinny pochodzić z takich stanowisk, w których warunki dla rozwoju roślin są trudne. Powinny być odporne na nasłonecznienie, silny wiatr, mróz, niewielką ilość opadów. System korzeniowy powinien być niewielki, a same rośliny mało ekspansywne, wymagające niewielu zabiegów pielęgnacyjnych. Wśród traw poleca się przede wszystkim kostrzewę owczą, czerwoną i siną, turzycę owłosioną, stokłosę dachową, i wiechlinę skupioną. Kolor i zapach na dach ekstensywny wprowadzą niskie byliny takie jak zawciąg nadmorski, lebiodka pospolita, sasanka zwyczajna, macierzanka piaskowa, rozchodniki i rojniki, szałwia łąkowa oraz floks szydlasty.

Budowa ekstensywnego dachu Zielony dach ozdobny Zbliżenie na widoczne warstwy Zbliżenie na roślinność

Zapraszam do współpracy przy projektowaniu zielonych dachów

fot. mgr arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka