Mobile Menu

Relacja z konferencji „Architektura krajobrazu Skandynawii”

14.04.2015

Relacja z konferencji WAK10

Konferencja obejmująca tematykę architektury krajobrazu Skandynawii odbyła się 10. kwietnia w Warszawie. Organizatorem 10. edycji zjazdu WAK10 było Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK). Spotkanie odbyło się pod hasłem trendów, technologii i praktyki we współczesnej architekturze krajobrazu. Czołowymi gośćmi konferencji były znane osobistości z Finlandii, Danii, Szwecji i Norwegii.

Pan Henrik Bos z VRJ Group z Finlandii zobrazował zebranym Helsinki jako zieloną, fińską stolicę. Miasto wyposażone jest w tereny zieleni połączone w przyrodniczą sieć. W samym sercu Helsinek znajduje się wciąż rozbudowywany o kolejne elementy Finlandia Park. W plan zagospodarowania terenów przy dworcu głównym włączono sztuczny zbiornik wodny, który odgrywa istotną rolę dla mikroklimatu miejskiego. Na wybrzeżu stolicy zlokalizowano trzy kolejne parki oferujące naturalny charakter strefy nadmorskiej.

Przedstawiciele pracowni 1:1 landskab z Danii przedstawili swoją teorię projektowania opierającą się o stół z czterema nogami. Trzema filarami są kolejno: kontekst i otoczenie, funkcja społeczna lub techniczna, ekonomia oraz pragmatyzm. Czwartym parametrem jest architektura jako efekt współpracy trzech poprzednich komponentów. Architekci dostrzegają również wysoką wartość skali i czasu. Długoterminowość realizacji powinna pokrywać się z natychmiastową karmą, która już na początku da społeczności zadowolenie. Projektanci promują również tzw. parki kieszonkowe, lokalizowane na małych i wcześniej źle użytkowanych przestrzeniach. Ich przekomponowanie zapewnia szybką zmianę przestrzeni zajmowaną przez zadowolonych użytkowników.

Wystąpienie Thorbjorna Anderssona ze Szwecji zaspokoiło wszystkich, którzy czekali na kreatywne wskazówki w projektowaniu. Znany projektant omówił 10 sformułowanych przez siebie myśli związanych z architekturą krajobrazu. Według autora, każdy projekt powinien posiadać jedną, główną myśl przewodnią – big idea. Na nią składają się mniejsze pomysły, które są podporządkowane myśli głównej. Tworzenie wielu myśli bez hierarchii zakrywa przekaz myśli przewodniej. Zgodnie z hasłem listen to the site, lokalizacja niesie ze sobą wiele wartościowych informacji dla powstającej koncepcji projektowej. Ważne jest głębokie zrozumienie krajobrazu. Borrowed landscape, czyli zapożyczanie krajobrazu wiąże się z jeszcze bardziej wnikliwym powiązaniem projektowanego miejsca z otaczającym środowiskiem. Architekt zachęca również do kreowania różnych wysokości nawierzchni oraz wyraźnego przebiegu krawędzi opracowania. Pozostałe myśli przedstawiono w kontekście ponownego wykorzystania historycznej przestrzeni, skali, delikatnego dotyku w miejscach posiadających naturalne piękno, generalnych wymiarów widzianych przez człowieka, oświetlenia o zmierzchu.

Wszelkie wypowiedzi autorzy opierali na odpowiednio skolekcjonowanych zdjęciach prezentujących krajobrazy skandynawskich krajów. Wystąpienia przybliżyły uczestnikom surowy, ale bardzo wyrafinowany świat krajów północy, z których czerpać można wiele przykładów świetnego zagospodarowania przestrzeni.

Zagospodarowanie Sjövikstorget w Stokholmie, czyli platforma rekreacyjna u brzegów miasta (www.sweco.se) Dania Park w Malmo jako przestrzeń o różnych funkcjach wpisana w otaczający krajobraz (landscapeismillgate.wordpress.com) Park w Kopenhadze autorstwa 1 1 landskab (archemon.com) Podwórkowy dywan z kolorowej nawierzchni autorstwa pracowni 1 1 landskab z Danii (www.baunetzwissen.de) Wizualizacja Finlandia Park w Helsinkach (www.ckarlson.com)

Uczestnik konferencji:

mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka