Mobile Menu

ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO

27.10.2014

W cudzysłowie i dosłownie, ponieważ pod taką właśnie nazwą odbyła się w Poznaniu już V edycja Zielonych Warsztatów Projektowych.

Inicjatorem akcji od 2010 roku jest Miasto Poznań. W tym roku w partnerstwie z Radą Osiedla Jeżyce oraz Stowarzyszeniem Jeżyczanie działaniem w ramach kontynuacji czynów podjętych 4 lata temu objęto podwórka położone w rejonie ul. Szamarzewskiego w dzielnicy Jeżyce. Pierwsza edycja warsztatów powstała w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji i obejmowała podwórza położone przy ulicy Staszica w tej samej poznańskiej dzielnicy. Kolejne edycje dotyczyły rewitalizacji takich dzielnic Poznania jak Stare Miasto, Chwaliszewo, Śródka czy Wilda w ramach Programu „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce” finansowanego ze środków projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Każde z podwórzy dostanie budżet w wysokości 780,00 zł, w ramach którego przeprowadzone zostaną zaplanowane zmiany.

Cel działań jest jeden: aktywizacja i integracja Mieszańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez ożywienie podwórek tak, by stały się przyjaznymi i atrakcyjnymi miejscami integrującymi najbliższych użytkowników wokół wspólnego dobra. Uczestnikami akcji byli przede wszystkim mieszkańcy poszczególnych kamienic, skupiających się wokół danego podwórza, którzy we współpracy z ekspertami (artystami, architektami krajobrazu, urbanistami, profesorami poznańskich uczelni wyższych oraz studentami kierunkach powiązanych) stworzyli projekty zagospodarowania dziedzińców w bezpośrednim miejscu zamieszkania.

Najważniejszym etapem prac była wizyta w terenie przy udziale mieszkańców, którzy opowiadali o wybranej przestrzeni definiując ją pod kątem rodzaju i ilości użytkowników, funkcji i roli dla mieszkańców, kondycji technicznej, zalet oraz wad otoczenia czy siły nasłonecznienia. Definiowali swoje potrzeby i wymagania aby razem z ekspertami wypracować konkretny pomysł na zmianę przestrzeni na lepszą i bardziej przyjazną.

We wszelkich działaniach dotyczących kreowania lub zmiany wizerunku przestrzeni publicznej należy uwzględnić głosy użytkowników lub mieszkańców danego terenu, gdyż Oni najlepiej znają obszar i wiedzą jak on funkcjonuje. Rolą architekta, urbanisty czy planisty jest zebranie wymienionych potrzeb z uwzględnieniem czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych determinujących pewne zjawiska i czynności w przestrzeni. Nadanie nowych, adekwatnych na skalę miejsca funkcji oraz włączenie w proces tworzenia użytkowników jest przepisem na sukces, gdyż buduje to odpowiedzialność i poczucie pielęgnacji przestrzeni w przyszłości.

Zmiany w przestrzeni mogą być różne, rozpoczynając od zabiegów najprostszych jak stawianie donic w kwiatami, malowanie ławek, trzepaków, słupków i innych elementów, tworzenie niewielkich kwietników. Pomysły mogą być bardziej innowacyjne jeśli są jeszcze bardziej związane ze społecznością i przewidują zastosowanie elementów przeznaczonych do bezpośredniego obcowania z roślinami, co w niewielkiej skali podwórza może być namiastką ogródka terapeutycznego. Wprowadzenie podwyższonej kolorowej lub ziołowej rabaty, roślin „wydających” dźwięki na wietrze bądź zróżnicowanych materiałów w strukturze nawierzchni to najprostsze zabiegi wprowadzania hortiterapii w życie publiczne. Umożliwia również zmysłowe poznawanie otoczenia w bezpośrednim miejscu zamieszkania – czyli na wyciągnięcie dłoni.

Czekamy na rozpoczęcie etapu terenowego, podczas którego dojdzie do realizacji wspólnie wypracowanych pomysłów poprzez prace porządkowe przestrzeni i nasadzeniowe roślin.

piaskownica w formie ścieżki bosych stóp  rabata na stole