Mobile Menu

Parc du Mont Evrin w krajobrazie wiejskim

04.11.2014

W jaki sposób zaprojektować rozległy obszar tak, aby wyglądał jakby od zawsze tam był? Parc du Mont Evrin we Francji zaprojektowany przez pracownię Urbicus to przykład przekształcenia mało naturalnej przestrzeni w przyrodniczy park służący mieszkańcom.

Projektowanie krajobrazu wiejskiego jest trudnym zadaniem. Ułatwieniem dla projektantów Urbicus była ziemia, która niegdyś stanowiła obszar rolny. Ponieważ stosunkowo naturalny pejzaż stanowił otoczenie okolicy od dłuższego czasu, koniecznością było jedynie przywrócenie charakteru wiejskiego niewielkiej miejscowości podczas rewitalizacji obszaru. Wiejskie środowisko parku oferuje bujne żywopłoty, prerie, małe lasy oraz rozległe tereny podmokłe, które tworzą zbiornik wody opadowej. Krajobraz pozostaje dynamiczny i może stać się coraz bardziej „dziki” na skutek upływu czasu.

Projekt obejmuje ponad 20 hektarów i stanowi granicę nowej dzielnicy Mont Evrin. W linii prostej park rozciąga się na ok. 2 kilometry. Z taką ilością przestrzeni obszar zieleni stanowi serce i duszę dla lokalnej społeczności. Korytarz ekologiczny łączy pobliskie najlepsze lokalizacje Parc des Frênes i The Rue des Gasset. Zróżnicowanie środowiskowe parku stanowi atrakcję dla różnych grup wiekowych w zależności również od zainteresowań użytkowników. Zapewnienie dobrych możliwości do poruszania się i siedzenia umożliwia oraz zachęca odwiedzających do wspólnego spędzania czasu na łonie natury.

Możliwości jakie oferuje teren parku są tak wielkie, iż porównać je można do ogromnych chęci mieszkańców pod kątem użytkowania obszaru. Jest to ważny wyznacznik żywotności parków lub innych przestrzeni publicznych, w których ważny jest przyciągający program użytkowy. Jeśli zaprojektowane elementy wnętrz miejskich lub parkowych staną się niekompatybilne z lokalnym zapotrzebowaniem mieszkańców i odbiorców danej przestrzeni, uzyskuje się obszar rzadko używany i zamierający.

Parki odgrywają ważną rolę w krajobrazie. Oprócz typowych zastosowań rekreacyjnych oferują ludziom schronienie do życia poza murami budynków. Stanowią miejsca odpoczynku, ucieczki od zgiełku miasta, sprzyjają kontaktom międzyludzkim i przybliżają człowieka do natury. Parki mogą być również najważniejszym punktem spotkań i narad społeczności lokalnych lub wiejskich. W tworzeniu koncepcji nie można zapomnieć o bardzo ważnym aspekcie projektowania w krajobrazie ruralistycznym – zachowaniu kontekstu otoczenia, często wypełnionego wartościami historycznymi oraz tradycją i tożsamością miejsca.

Pomimo, iż Mont Evrin Park leży na terenach wiejskich, ożywiany będzie na co dzień przez wielu mieszkańców spragnionych przebywania w atrakcyjnej przestrzeni. Codzienne spacery do szkoły i pracy, spotkania z przyjaciółmi, aktywności sportowe, kontakt z przyrodą – te i wiele innych potrzeb zapewni stworzony na rolniczym terenie park. Dzięki jego uproszczonemu schematowi spaja środowisko wiejskie z dzisiejszym szybkim tempem życia mieszkańców.

Wiejski charakter parku (źródło Urbicus) Otwarta, naturalna przestrzeń (źródło Urbicus) Naturalny krajobraz Mont Evrin Park (źródło Urbicus) Naturalne produkty (źródło Urbicus) Mont Evrin Park (źródło Urbicus) Harmonia z otoczeniem (źródło Urbicus) Elegancja i prostota (źródło Urbicus) Delikatny, modny design (źródło Urbicus)

źródło: http://landarchs.com/make-unnatural-space-feel-like-natural-park/