Mobile Menu

Park miejski spełniający wymagania mieszkańców

14.04.2015

Stadtpark, czyli park miejski w Papenburgu powstał z okazji miejskiej wystawy w 2014 roku. Umożliwiło to przeprojektowanie i przebudowę dawnego parku dostosowując go do aktualnych wymagań mieszkańców.

Obszar dawnego parku nie uchodził za miejsce reprezentacyjne dla miasta. Po generalnej przebudowie przeprowadzonej w latach 2012-2014, na powierzchni 15 hektarów powstała roślinna wyspa miejska umożliwiająca mieszkańcom rekreację i kontakt z zielenią. Za nowy design miejsca odpowiadają architekci z RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten.

Nowy park służy jako centralny element miasta. W nowoczesny sposób aktywizuje przestrzeń i integruje mieszkańców. Dawna sieć ścieżek została zmodernizowana w nawiązaniu do historycznego układu zieleni. Roślinność ujęto w najróżniejszych formach, które przełamują monotonny krajobraz i kształtują przestrzeń.

Na obszarze parku miejskiego wyprowadzono również liczne powiązania widokowe z dalszym krajobrazem. Osie wizualne zapewniają połączenie struktury parku z tkanką miasta. Duże powierzchnie trawników przeplatane są jednorodną kompozycją drzew i krzewów. Tworzy to spójny charakter przestrzeni i łączy park w logiczną całość.

Zastosowane gatunki zdobią park nie tylko własnym wdziękiem, ale również grą światła i cienia podczas różnych zjawisk pogodowych. Wszystkie zastosowane rozwiązania tworzą trwałe ramy krajobrazowe i budują atrakcyjny dla mieszkańców miasta obszar rekreacji.

Zbiornik wodny w atrakcyjnym otoczeniu roślinności (fot. Juliane Werner) Atrakcyjna ścieżka w koronach drzew (fot. Juliane Werner) Część rekreacyjna parku (fot. Juliane Werner) Obszar miejski parku (fot. Juliane Werner)

Źródło: http://www.landezine.com/index.php/2015/03/stadtpark-papenburg-by-rmp-stephan-lenzen-landscape-architects/