Mobile Menu

PODWÓRZA W KAMIENICACH – MAŁO MIEJSCA? NIC NIE SZKODZI!

29.10.2014

Mowa tu o zwartej zabudowie miejskiej i braku przestrzeni na ogród. Każdą pustą bądź niepielęgnowaną przestrzeń można przekształcić w przyjazne człowiekowi miejsce do relaksu w centrum nieustannie rozwijającej się tkanki miasta. Rozwiązaniem jest zaadoptowanie powierzchni podwórek wewnątrz kamienic miejskich do pełnienia nowych funkcji na poziomie lokalnym. Służyć mają przede wszystkim mieszkańcom stwarzając im możliwość do wspólnego spędzania czasu wśród murów budynków – tak, jeśli nie ma w pobliżu parku lub zielonego skweru – ale również wśród okazałej i zróżnicowanej roślinności, która dorosłym ukoi zmysły, a dzieci zainspiruje do twórczej zabawy.

Wspomnieć należy o rozmaitych inicjatywach, które skupiają społeczności architektów i pasjonatów ogrodnictwa, którzy zachęcają mieszkańców podwórek do wspólnej pracy na rzecz poprawy kondycji tych miejsc. Zaangażowanie społeczeństwa do działania przyczynia się do budowania więzi z miejscem zamieszkania, poszanowania dla włożonego trudu podczas jego aranżacji, wzrostu odpowiedzialności za nowy teren i w konsekwencji stanowi bazę dla późniejszej poprawy jakości przestrzeni. Nie należy zapomnieć również o aspekcie wzrostu integracji mieszkańców, którzy przychodzą aby razem przemienić szare podwórze w zieloną przestrzeń poprzez sadzenie wspólnie sadzonek roślin.

Widok na trzepak i barwne ramy z łańcuchami do ziemi w otoczeniu zieleni Wizualizacja zacienionego zakątka podwórzaEfekt nocny

wizualizacje podwórka: inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka