Mobile Menu

Park rekreacyjny nad rzeką

03.02.2015

Reakreacyjny park w pobliżu rzeki

Idea: Obszar opracowania obejmuje ponad 9 ha. Program użytkowy terenu zakłada szeroko rozumiany wypoczynek bierny i czynny. Zdecydowano, aby zachować jak największą ilość istniejącej zieleni i wzbogacać okolicę w nowe gatunki roślin ozdobnych. Teren jest zróżnicowany ze względu na bliskość koryta rzecznego. Różnica wysokości wynosi około 21 metrów. Ukształtowanie terenu zróżnicowano przez utworzenie delikatnych pagórków o wysokości 1,7 metra, które oferują zabawę i pikniki na trawie. Obszar, w którym mieści się park umożliwia różnorodne spędzanie czasu. Istnieje możliwość jazdy konnej, spacerów w pobliżu rzeki po celowo zaprojektowanej kładce, spacerów pieszych po parku, jazdy rowerem oraz innych sposobów przemieszczania się popularnych wśród młodzieży (roli, deskorolka, itp.). Stworzone szlaki piesze łączą główne punkty w parku. Dla użytkowników utworzono między innymi plac do pokazów i wystaw kulturalnych z amfiteatralnymi siedziskami i fontanną. Plac zimą może przekształcić się w lodowisko. Pozostałe udogodnienia terenu to: drewniana ścieżkę na podmokłym obszarze rzeki, ogród terapeutyczny zakładający uprawę warzyw i owoców, sztuczny zbiornik wodny, dom pasywny z ekologicznym stawem. Wśród atrakcji sportowych znajdzie się ścieżkę przyrodniczo-zdrowotną do ćwiczeń sportowych, nowoczesny plac zabaw dla dzieci oraz liczne mniejsze kwatery z ławkami wśród zieleni oferujące więcej prywatności i spokojnego wypoczynku.

PROJEKT

Project of a park - design paper - plansza projektowaTop view - plan zagospodarowania terenu

WIZUALIZACJE

 Model of existing area - model ukształtowania istniejącego terenu Hipsometry model - model hipsometrycznyImage on the biological pond - Widok na ekologiczny staw Image of an amphiteater with fountain - widok na amfiteatr z fontanną

Lokalizacja: Taverna Canonica, Monza, Włochy

Rok wydania: 20.10.2014