Mobile Menu

Projekt zagospodarowania podwórka przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu

30.10.2014

Projekt zagospodarowania podwórka przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu wyróżnionych w programie „Przyjazne podwórko” finansowanym przez Urząd Miasta Poznania

Idea: W tworzeniu koncepcji projektowej wzięto pod uwagę przede wszystkim stan obecny podwórka w celu zaadoptowania istniejących elementów i wykorzystaniu ich w dalszych etapach planowania zagospodarowania miejsca. Nadrzędną ideą było przekomponowanie kompozycji na nieco bardziej estetyczną z zachowaniem i nawiązaniem do stylu otoczenia (wprowadzone elementy z cegieł pokrywają się z już odsłoniętymi i widocznymi fragmentami ścian otaczających podwórze). Istotne było również nadanie nowej funkcji – społeczno-rekreacyjnej. Miejsce to ma służyć mieszkańcom nie tylko pod kątem technicznym (wywóz śmieci) ale umożliwić odpoczynek w cieniu okazałych, istniejących drzew oraz nowo posadzonej roślinności. Całość kompozycji utrzymana jest w delikatnie industrialnym tonie ze wstawkami koloru pomarańczowo-czerwonego i cegieł.

PROJEKT

Plansza projektowa z rzutem podwórka i doborem roślin Wizualizacje projektowe skompletowane na planszy projektowejOgólny schemat zagospodarowaniaPrzekrój podwórza

WIZUALIZACJE

Wizualizacja zacienionego zakątka Widok na śmietnik oraz schowek rowerowy Widok na centralną część podwórka Widok na istniejący trzepak i projektowane, nowe elementy Efekt nocny założenia Wizualizacja miejsc spotkań z dekoracyjnymi belkami i łańcuchami Wizualizacja schowka rowerowego Widok na zachodnią stronę podwórza Widok na wschodnią część podwórza

Lokalizacja: ul. Głogowska w centrum Poznania

Zleceniodawca: Wspólnota mieszkaniowa kamienicy przy ulicy Głogowskiej

Koszt: 21 660 PLN

Kosztorys uwzględnia koszty przekomponowania istniejącej  przestrzeni (roboty techniczne) wraz z cenami za nowe, projektowane elementy oraz roślinność.

Rok realizacji projektu: 2014/2015

Rok wydania projektu: 24.05.2014

PUBLIKACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU