Mobile Menu

Analiza i ocena historycznych powiązań widokowych

20.10.2014

Analiza i ocena historycznych powiązań widokowych w zabytkowych założeniach pałacowo-ogrodowych w Czaczu, Pępowie i Pawłowicach

Idea: Celem stworzenia pracy magisterskiej dotyczącej historycznych powiązań widokowych w zabytkowych założeniach pałacowo-ogrodowych w Pawłowicach, Pępowie oraz Czaczu było przeanalizowanie oraz ocena zmian w kompozycjach parkowych – zarówno przestrzennych jak i widokowych – wymienionych miejscowości, jakie miały miejsce od XVIII wieku do dziś. Szczególnym badaniom poddano powiązania widokowe występujące zarówno wewnątrz założenia parkowego jak i w otaczającym krajobrazie. Niezmiernie ważny jest aspekt powiązań osi widokowych między tymi dwoma strukturami. Zakres prac obejmował kwerendę źródeł historycznych w formie pisanej, umieszczonych fotografii historycznych oraz zdjęć aktualnych, a wszelkie mapy i plany pomogły w stworzeniu bieżącej analizy historycznych powiązań widokowych, które skompletowano na planszach w formie graficznej. Oba rozwiązania pozwoliły na wysunięcie wniosków końcowych z przeprowadzonych badań.

Lokalizacja: zabytkowe założenia pałacowo-ogrodowe w Czaczu, Pępowie i Pawłowicach

PW5 PW4 PW3 PW2 PW1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP1 CZ3 CZ2 CZ1 CZ5 CZ4

Rok wydania projektu: 07.07.2014