Mobile Menu

Centralny skwer w samym sercu kampusu

06.11.2014

Wizja pary polegająca na utworzeniu stałego domu dla ich międzynarodowej fundacji humanitarnej zaowocowała, gdy zdecydowali się wiosną 2011 roku wyznaczyć pięć odrębnych lokalizacji. W powstałym kampusie pracownicy oraz partnerzy współpracują ze sobą aby wspólnie pomóc innym ludziom na świecie. Dom jest komfortowy, przyjazny oraz odzwierciedla środowisko zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

Koncepcja projektowa wykonana przez NBBJ z siedzibą w Seattle łączy podstawy globalnej współpracy. Inspiracją była mapa świata przedstawiająca szlaki podróży i handlu. Projektanci nakreślili w ten czas własny układ ścieżek wychodzących ze Seattle we wszystkich kierunkach dla poprawy zdrowia i zapewnienia lepszej infrastruktury najsłabszym ludziom w ponad 100 krajach. Gustafson Guthrie Nichol współpracujący z NBBJ opracował koncepcję zagospodarowania terenu wokół kampusu.

Fundacja życzyła sobie miejsca pracy otwartego na krajobraz i świeże powietrze. W ten sposób pracownicy mogą inspirować się naturą i światłem zewnętrznym dla podniesienia wydajności swojej pracy. Forma krajobrazu wzmacnia krawędzie ulic i określa granice kampusu. W idei zagospodarowania wzięto pod uwagę kontekst historyczny miejsca jako naturalnego obszaru z rodzimą roślinnością i lokalnymi materiałami. Zintegrowany, zrównoważony system obejmuje zbieranie wody deszczowej, zmniejsza zużycie wody pitnej oraz posiada system maksymalnego wykorzystania energii słonecznej przy minimalnym wykorzystaniu energii innego pochodzenia. Ochrona wody była zasadą przewodnią koncepcji projektowej. Przywrócenie siedlisk przyrodniczych przyczyniło się do ulepszenia systemu gospodarowania wodą ii raz zmniejszenie popytu na powierzchnie biurowe wyposażone w wodę do picia. Powierzchnia dwóch hektarów zielonego dachu spełnia zapotrzebowanie na wodę poprzez pochłanianie i przetwarzanie aż 90% deszczówki. Nadmiar wody gromadzony jest zbiorniku wody deszczowej. Basen wody opadowej obsadzony jest rodzimą roślinnością wodną. Cysterna zbudowana pod kampusem gromadzi wodę wykorzystywaną do nawadniania oraz spłukiwania toalet w budynkach kampusu. Zbiornik ten zmniejsza zapotrzebowanie kampusu w wodę o 80%. Teren dodatkowo wzbogacono o torfowiska filtrujące wodę opadową. Zaprojektowane na lustrem wody siedziska umożliwiają odpoczynek i spotkania w przyjemnym otoczeniu.

Centralny skwer w samym sercu kampusu oferuje mobilne siedziska oraz cień rzucany przez gatunek klonu o dużych liściach. Wśród nasadzeń znalazły się nie tylko rodzime rośliny ozdobne ale również odmiany o jadalnych owocach.

Charakter kampusu został dopracowany tak, by nadać życie i charakter w sąsiedztwie miejskiego Seattle. Zaprojektowany obszar jest wynikiem współpracy zintegrowanego zespołu projektantów, inżynierów i wykonawców, którzy kierowali się długoterminowym myśleniem oraz ogólną filozofią fundacji polegającą na szanowaniu środowiska i ludzi.

Przeszklone wnętrza budynku z widokiem na zielony dach (fot. Timothy Hursley) Plan zagospodarowania kampusu (fot. Gustafson Guthrie Nichol) Kontekst lokalizacji kampusu względem miasta (fot. Gustafson Guthrie Nichol) Bujna zieleń w otwartej przestrzeni (fot. Gustafson Guthrie Nichol) Aranżacja przestrzeni ogrodowej i budowlanej (fot. Timothy Hursley) Zagospodarowanie obszaru w roślinność wodną (fot. Timothy Hursley) Staw filtracyjny z roślinnością wodną (fot. Gustafson Guthrie Nichol)

źródło: http://landarchs.com/bill-melinda-gates-forefront-sustainable-design/