Mobile Menu

Publiczny park na dachu parkingu

30.10.2014

Równocześnie ze wzrostem liczby ludności, nasilony rozwój przestrzeni miejskich zaczął zagrażać zrównoważonemu funkcjonowaniu miast. Skutek ten nakładania do poszukiwania nowych sposobów tworzenia wielofunkcyjnych miejsc, które wnoszą wysoką wartość użytkową dla społeczeństwa oraz estetyczną dla wizerunku miast. Przykładem miasta, które znalazło się w takiej sytuacji jest Apeldoorn w Holandii. Brinkpark – miejski park w centrum miasta przekształcono w parking o rozwiniętym układzie komunikacyjnym dla pieszych i pojazdów kołowych.

Aby nadać miejscu bardziej ekologiczny wymiar miasto zwróciło się o pomoc do pracowni architektury krajobrazu OKRA. Stworzono projekt mający na względzie rozwiązanie wiele problemów dotyczących użytkowania terenu. Nadrzędnym celem stało się zapewnienie przyjaznej przestrzeni spełniającej potrzeby wielu grup społecznych oraz ukrycie parkingu i ruchu kołowego.

Społeczeństwo coraz częściej widzi potrzebę życia w pobliżu natury i docenia obecność parków i ogrodów miejskich. Dostępność do struktur przyrodniczych daje radość oraz wywołuje dumę wśród mieszkańców miast o prawidłowym układzie przestrzennym. Otwarte przestrzenie publiczne zwiększają również wartość ekonomiczną otoczenia oraz generują proces rewitalizacji.

Zmiany w 2013 roku rozpoczęto od nadania nowej nazwy parku – Catharina-Amalia Park. Parking został przeniesiony pod powierzchnię ziemi, a ruch kołowy odsunięty na obrzeża projektowanego terenu. Wnętrze parku wypełniają ciągi spacerowe, wnętrza użytkowe oraz formy roślinne. W układ parku wkomponowano zbiornik wodny oraz przepływający przez niego strumień. Strefę nadbrzeżną zagospodarowano w drewniane ławy do siedzenia w pobliżu tafli wody oraz kładki do łowienia ryb oraz zabaw dla dzieci. Powierzchnia parku została pofalowana w celu zwiększenia atrakcyjności i wizualnego odbioru przestrzeni. Ścieżki mają układ nieregularny i przebiegają między łanami ozdobnych roślin . Prowadzą do rozmaitych wnętrz parkowych o zróżnicowanych funkcjach użytkowych (np. Skatepark, place zabaw).

Projekt jest przykładem dobrej praktyki funkcjonującej w tkance miejskiej również dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Ilustruje zdolność do rozwiązywania problemów społecznych, kulturalnych, ekologicznych i projektowych. Imponujący jest fakt, iż interesujący formą park powstał na dachu dwupiętrowego parkingu, a swym programem użytkowym przyciąga nie tylko mieszkańców, ale również turystów.

Strumień przepływający przez park (żródło OKRA) Plac zabaw o pofalowanym przekroju powierzchni (źródło OKRA) Koncepcja zagospodarowania Przestrzeń parkowa

Źródło: http://landarchs.com/car-park-turns-public-park/