Mobile Menu

Projekt zagospodarowania działki pod ogród sensoryczny

25.10.2014

Projekt ogrodu sensorycznego

Idea: Głównym celem pracy było wykreowanie prozdrowotnej przestrzeni ogrodowej przeznaczonej do użytku osób prywatnych, indywidualnych, oraz grup odwiedzających obiekt. Zgodnie z założeniem ogród podzielono na pięć stref zmysłowych: węchu, wzroku, dotyku, smaku i słuchu. Każda z nich reprezentowana jest przez odmienne gatunki roślin oraz specyficzne elementy małej architektury, których zadaniem jest pobudzanie zmysłów i rozwój emocjonalny i dzieci i dorosłych. Powierzchnia ogrodowa dostosowana jest do prowadzenia czynnych i biernych zajęć hortiterapeutycznych, małych warsztatów i wydarzeń. Ważnym czynnikiem było dostosowanie całego obszaru do swobodnego poruszania się przez osoby o obniżonej sprawności ruchowej i umysłowej.

Zgodnie z zamysłem zleceniodawcy i wykonawcy projektu kompozycja ogrodowa ma charakter swobodny i zachowuje harmonijną spójność z otaczającym teren lasem iglastym
i towarzyszącymi łąkami. Powtarzające się motywy okręgów i fal pozwalają zachować jedność zaaranżowanej przestrzeni. Zastosowane naturalne materiały przybliżają człowieka do natury.

Celem autorki projektu było stworzenie bezpiecznej przestrzeni ogrodowej, dostosowanej do potrzeb użytkowników o różnych problemach zdrowotnych oraz różnym stopniu niepełnosprawności. Postarano się stworzyć ciekawy program dla całego założenia, aby każdy mógł znaleźć w tym miejscu coś dla siebie. Skupiono się przede wszystkim na interesującym doborze roślin do odpowiednich stref zmysłowych oraz stworzeniu inspirujących do działania i nauki elementów nieożywionych.

PROJEKT

Projekt ogrodu terapeutycznegoKoncepcja doboru nawierzchni w ogrodzieCzęściowy wykaz zastosowanej roślinności

WIZUALIZACJE

    Wizualizacja na staw i klomb warzywny   Wizualizacja na donice z ziołami    Wizualizacja na ścieżkę bosych stóp

Lokalizacja: Czapielsk gmina Kolbudy k/Gdańska

Zleceniodawca: klient prywatny

Koszt: około 87 000 PLN

Kosztorys nie obejmuje wyceny usług wykonawstwa i transportu oraz budowy budynku noclegowego, altany ogrodowej, wiklinowego zadaszenia na pomoście, ławek na placach, trejażu, betonowych donic kwiatowych, ogrodzenia terenu, bram, furtek, paneli dotykowych i dźwiękowych, drewnianych donic na zioła, „gabionowej” ścianki, oczka wodnego.

Rok realizacji projektu: 2014/2015

Rok wydania projektu: 06.10.2014