Mobile Menu

Rewitalizacja obszarów przemysłowych

02.11.2014

Francuski krajobraz często proponuje widokami zamków, lawendowych wzgórz, miast składających się z ozdobnych i delikatnych budynków oraz winnic. W krajobrazie tym można równie często dostrzec obszary industrialne. Przykładem takiego obszaru jest rzeka Haute Deûle River Banks wraz z starym młynem włókienniczym. Teren ten pozostawiono zaniedbanym aż do mementu, w którym doczekał się rewitalizacji.

Zespół urbanistów i architektów krajobrazu Atelier de Paysages Bruel-Delmar na zlecenie SORELI dla miast Lille i Lomme oraz społeczności miejskiej LMCU podjął się zaprojektowania przestrzeni publicznej oraz zwodzonego mostu. Podczas lokalizowania nowoczesnych urządzeń i zabudować nawiązują do historii miejsca oraz estetyki wzornictwa, aby stworzony obszar był funkcjonalny i odczytywalny dla mieszkańców.

Zespół opisuje projekt jako „zrównoważona dzielnica otaczająca stary młyn włókienniczy” dziś przekształcony w konsorcjum wysokich technologii komunikacji. Koncepcja opiera się na śladach pamięci miejsca w celu odnalezienia zaginionej tożsamości. Nowy projekt ożywia teren dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych elementów wodnych.

Istniejące kanały wodne były niegdyś symbolem siły dla obszaru ze względu na ich rolę w śródlądowej żegludze wodnej. Nieużytkowane rowy irygacyjne zostały przekształcone w obszary zbierania wody deszczowej dla całej powierzchni pobliskiej dzielnicy. Do koncepcji zagospodarowania włączono stację wodną oraz ogród wodny, które odgrywają znaczącą rolę w przechowywaniu i fitoremediacji (oczyszczalnie wody dzięki zastosowaniu odpowiednich gatunków roślin mających zdolność od pochłaniania zanieczyszczeń). Zamierzeniem projektantów było uzyskanie krajobrazu ewoluującego wraz z rytmem opadów.

Znaczącym elementem projektu jest most łączący obszar z otaczającą wodą. Został on umieszczony w celu zapewnienia przejścia na wyspę Bois Blanc oraz pozwala drodze wodnej zaistnieć na nowo. Zagospodarowanie brzegu rzeki to przykład rewitalizacji terenów przemysłowych w przestrzenie publiczne pozwalające na rozwój nowego biznesu i technologii. W otoczeniu nowego budownictwa poprowadzono drogi biegnące w terenie przypominającym ogród. Ponowne zagospodarowanie dzielnicy oferuje nowe możliwości przy poszanowaniu jej robotniczego charakteru.

Roślinne otoczenie ulicy (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar) Schemat zagospodarowania (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar) Wodny kanał (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar) Zagospodarowanie przestrzeni (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar) Zwodzony most (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar) Bujna zieleń (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar) Ogród wodny (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar) Ogród wodny latem (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar) Połączenie biznesu z naturą (źródło Atelier de Paysages Bruel-Delmar)

źródło: http://landarchs.com/industrial-landscapes-can-become-beautiful-sites/