Mobile Menu

Złota „10” w projektowaniu ogrodów przedszkolnych

24.10.2014

Sensem istnienia każdego ogrodu są użytkownicy, którzy nadają życie poprzez wykorzystywanie zaprojektowanych elementów. Krótko mówiąc, z każdej przestrzeni publicznej trzeba korzystać, aby nie uległa degradacji i zapomnieniu. Powinna zapewniać wielopłaszczyznowy rozwój, a nie skupiać się jedynie na poprawie kultury fizycznej. Ciekawy program użytkowy ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania funkcjonowania ogrodów publicznych przez cały rok. Roślinność jest podstawowym budulcem tkanki ogrodowej. Nowo zaprojektowane nasadzenia powinny być spójne z otoczeniem, aby powstała kompozycja była harmonijna.

Ogrody wokół budynków przedszkolnych dają dzieciom bardzo dużo możliwości rozwojowych oraz zaspakajają ich podstawowe potrzeby ruchu i poznawania świata. O roli przyrody w życiu nie tylko najmłodszych ale również każdej dorosłej osoby wiadomo już wiele. Natura tworzy przyjazny mikroklimat, wytwarza substancje oczyszczające powietrze z drobnoustrojów, jonizuje powietrze, pobudza zmysły. Co więcej, dziecko przybywające w ogrodzie razem z rówieśnikami uczy się współdziałania, a praca w ogrodzie daje radość oraz satysfakcję z wykonanego dobra. Ważny jest również rozwój sfery emocjonalnej, która u dzieci w wieku przedszkolnym rozwija się bardzo silnie.

Biorąc pod uwagę potrzeby dzieci w kontekście przebywania na świeżym powietrzu oraz coraz większy nacisk kładziony na powstawanie naturalnych placów zabaw można wymienić 10 cennych wartości charakteryzujących udany projekt ogrodu przedszkolnego. Złotą „10” przedstawiono na schemacie graficznym.

Przykładem działań zgodnych z wartościowymi wskazówkami zalecanymi w procesie projektowania jest m.in. przedszkole „Pod Słonkiem” w Białymstoku. Nazwę pomysłowo wykorzystano w przestrzeni ogrodu wpisując w nią Układ Słoneczny ze ścieżką zwieńczoną kwitnącymi na żółto krzewami. W przedszkolu im. Jana Brzechwy w Opolu utworzono strefy o tematyce znanych bajek z odpowiadającym im wyposażeniem, np. „Siedmiomilowe Buty” – ścieżka bosych stóp. Wiklinowy szałas oraz ścieżkę z odbiciem łapy niedźwiedzia zbudowano w ogrodzie przedszkolnym w Krakowie (przedszkole „Chatka Niedźwiedzia”). W przedszkolu „Biały Kotek” w Gdańsku zastosowano wiklinowe płotki służące tematycznym zabawom.

Wskazane przykłady sposobów zagospodarowania pokazują, iż tematyka ogrodu nadaje charakter danemu miejscu. Tworzy również pretekst do zabaw wyzwalających w dzieciach kreatywność oraz zaangażowanie każdego przedszkolnego dnia.

schemat graficzny

mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka

źródło: Przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach, zespół pracowni k.